Psi plemene leonberger a jejich chov v České republice

Authors: Mezerová, Irena

Advisor: Jebavý, Lukáš

2012

Česká zemědělská univerzita v Praze


Abstract: 

Bakalářská práce shrnuje na základě dostupné literatury a informací chovatelských klubů pohled na chov psů plemene leonberger v České republice. Leonberger je velký, robustní a svalnatý, přesto však elegantní pes s vyrovnanou povahou. Je charakteristický svou vyváženou stavbou těla a sebevědomým klidem na jedné a poměrně živým temperamentem na druhé straně. Úvodní kapitola bakalářské práce pojednává o původu a historii plemene. Prvopočátky plemene sahají na přelom třicátých a čtyřicátých let 19. století, kdy ve městě Leonberg na jihozápadě Německa Heinrich Essig zkřížil černobílou fenu novofoundlandského psa se svatobernardským psem a později přikřížil ještě pyrenejského horského psa. Essig se pokoušel vyšlechtit psy, kteří by vzhledem připomínali lvy, erbovní zvíře ze znaku města. Ve 2. polovině 19. století byl již leonberger v Bádensku-Württembersku oblíbeným psem sedláků, oceňovaným zejména pro svou ostražitost při hlídání a také pro tažnou sílu. Těžkou zkouškou však plemeno prošlo za 1. a 2. světové války, kdy došlo k razantnímu úbytku chovných jedinců, chov se však v obou případech podařilo obnovit. Dále se úvodní kapitola věnuje historii chovu v České republice a popisu plemene. Chov v České republice, konkrétně zejména v Klubu chovatelů psů leonbergerů v ČR, jednom ze dvou klubů působících na našem území, dále rozebírá druhá kapitola shrnující podmínky chovu v tomto klubu. Závěrečná třetí kapitola přibližuje nejčastější onemocnění psů tohoto plemene - polyneuropatii, DKK, rakovinu atd., protože i tato problematika ovlivňuje chov a tedy další rozvoj plemene.